Slide background
Slide background

„Lietuvos žirgynas“ – seniausias ir didžiausias šalyje žirgynas

 

                   Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“ (toliau – Bendrovė), Bendrovės kodas – 302795881, PVM kodas – LT100006915819, buveinė – Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r. sav., LT-14265, įregistruota 2012 metų birželio 5 d. Bendrovės pagrindinė veikla – arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas (014300), o taip pat kita sportinė veikla (931900).

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė įkurta reorganizuojant ir sujungiant UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Nemuno žirgynas“ ir UAB „Sartų žirgynas“. Reorganizacija atlikta 2012 m. vadovaujantis reorganizavimo sąlygomis. Bendrovės registro duomenys yra kaupiami VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale. Įstatinis kapitalas padalintas į 5.297.506 paprastąsias vardines akcijas, iš kurių 4.746.979 akcijos priklauso valstybei ir 550.527 – fiziniams asmenims. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Pagrindinis Bendrovės akcininkas – Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja Žemės ūkio ministerija, turinti 89,61 proc. Bendrovės akcijų ir 177 fiziniai asmenys, turintys 10,39 proc. akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, Bendrovės vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

 

Bendrovės vizija – būti vienu iš didžiausių ir patikimu arklių veislynu Lietuvoje.

Bendrovės misija – įgyvendinant valstybės politiką žirgininkystės srityje, išsaugoti ir tobulinti Lietuvoje auginamų arklių veislių genetinę įvairovę ir genofondą, auginti ir aprūpinti Lietuvos genofondinių arklių veisline medžiaga Lietuvos ir užsienio žirgų augintojus, taip pat ruošti žirgus realizacijai ir sportui bei teikti įvairias žirgininkystės paslaugas.

 

Bendrovės strateginiai tikslai:  

Didinti Bendrovės pelningumą.

Saugoti vietinių arklių veislių genetinius išteklius.

Vystyti žirginio sporto tradicijas.

Bendrovės vertybės:

Bendrovės kelią į sėkmę lemia Bendrovėje puoselėjamos vertybės. Bendrovės vertybės lemia darbuotojų požiūrį į darbą, darbo aplinką bei santykius. Jos grindžiamos orientacija į klientus, jų poreikių išmanymu ir tenkinimu. Bendrovės vertybės padeda kurti Bendrovės vidinę kultūrą, sudaro sąlygas naujoms idėjoms atsirasti, padeda darbuotojams didinti savo kompetenciją ir pritaikyti ją kasdieniame darbe Bendrovės labui.

Bendrovėje puoselėjamos šios vertybės:

  •    Atsakomybė: pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas su partneriais, įsipareigojimų darbuotojams ir partneriams vykdymas, garbingas ir sąžiningas elgesys su darbuotojais ir klientais.
  • Lyderystė: pirmavimas Bendrovės teikiamų paslaugų rinkose, užtikrinama Bendrovės kuriamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybė, sąžininga konkurencija veiklos sričių rinkose ir darbuotojų tarpe, aiškus ilgalaikės vizijos ir trumpalaikių tikslų suvokimas bei jų siekimas.
  •      Inovatyvumas: nuolatinis noras tobulėti ir keistis, nuolatinė naujų, pažangesnių darbo priemonių ir metodų paieška, supratimas, kad inovacijos yra Bendrovės konkurencinio pranašumo pagrindas.
  •      Profesionalumas: Bendrovė savo darbe taiko per ilgą laiką sukauptas žinias, įgytą patirtį ir nuolat mokosi ir tobulėja, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms, dalinimasis žiniomis bei įgyta patirtimi su klientais, kolegomis ir partneriais.

Žirgyne yra veisiama ir auginama daugiau negu 900 devynių skirtingų veislių arklių. Čia apsilankę galite susipažinti su žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, trakėnų, Lietuvos sunkiųjų, jojamųjų, arabų, ristūnų, holšteinų veislės arkliais ir šetlando poniais.

  • Pagarba žmogui: pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas, Bendrovės tradicijų bei kultūros kūrimas ir puoselėjimas, įkvėpti ir motyvuoti darbuotojus efektyviam darbui Bendrovės labui.

 

Šio žirgyno istorija siekia dar XVIII a., kada Rytų Prūsijoje buvo įkurtas garsusis Trakėnų žirgynas. Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais šis žirgynas nustojo gyvavęs, o veisliniai arkliai buvo išgabenti į Rusijos Rostovo stepėse esantį žirgyną. Vėliau trakėnai buvo grąžinti į Lietuvą ir išauginti grynaveisliai iškirtinio tipo trakėnų žirgai. 2012 m. iki tol atskirai veikę ir valstybei priklausę žirgynai – „Vilniaus žirgynas“, „Sartų žirgynas“ ir „Nemuno žirgynas“ – buvo sujungti ir įkurta bendrovė „Lietuvos žirgynas“.

 

Ištikimi tradicijoms

Pagrindinis „Lietuvos žirgyno“ uždavinys – išsaugoti ir gerinti nykstančias lietuviškas arklių veisles. Šiuo metu „Lietuvos žirgyne“ yra saugojami 584 žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, trakėnų, Lietuvos sunkiųjų veislės arkliai. Šios arklių veislės reikšmingos ne tik Lietuvos istorijai, kultūrai, arklių selekcijai, bet ir pasaulinei bioįvairovei.

 

Labiausiai vertinami ir saugomi yra žemaitukai – ši arklių veislė įtraukta ir į Pasaulio žemės ūkio gyvūnų įvairovės duomenų banką bei katalogą. Žemaitukai – viena seniausių veislių Europoje, žinoma jau nuo VI–VII a.

 

Aukštos veislinės vertės žirgai

Mūsų zootechnikai, veterinarijos gydytojai ir treneriai įdeda labai daug pastangų, jog žirgas turėtų geras kilmės, eksterjero bei sportines savybes, o visas šis procesas trunka nuo kumeliuko gimimo iki 5 ar net 7 metų. Profesionali ir nuolatinė specialistų priežiūra padeda puoselėti aukštą žirgų veislinę vertę.

 

Išaugintus ir ištreniruotus įvairių veislių žirgus parduodame ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Parduodamais žirgais ir teikiamomis žirgų sėklinimo ir kergimo paslaugomis domisi klientai iš Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Danijos ir kitų šalių.

 

Aukšti pasiekimai žirginiame sporte

Žirgyne yra treniruojami žirgai įvairioms disciplinoms: dailiajam jojimui, konkūrams, trikovei, ristūnų žirgų, ištvermės, kinkinių varžyboms. Kiekvienais metais pelnome apie 160 apdovanojimų ir įvertinimų nacionalinėse ir tarptautinėse žirginio sporto varžybose ar bandymuose. Daugiausia pergalių yra pasiekę trakėnų veislės žirgai, išsiskiriantys savo jėga, ištverme ir grakštumu.

 

Visuose trijuose „Lietuvos žirgyno“ padaliniuose kasmet yra rengiamos įvairios nacionalinės bei tarptautinės konkūrų, dailiojo jojimo, kinkinių varžybos. Daugiausia dėmesio sulaukia jau kelis dešimtmečius vykstančios ristūnų varžybos „Sartų lenktynės“, konkūrų varžybos „Eksperto taurė“ ir „Nemuno žirgyno taurė“.

 

Pramogos su žirgais

Visus metus savo lankytojams siūlome aktyviai leisti laisvalaikį jodinėjant ar leidžiantis į orientacinius žygius po apylinkes su lietuviškais žemaitukų ir trakėnų veislės žirgais. Nedrįstantys jodinėti gali pasivažinėti senovine pašto karieta, o žiemą – rogėmis.

 

Rengiame ekskursijas, kurių metu supažindiname su lietuviškomis žirgų veislėmis, žirgų psichologija ir elgsena. Organizuojame būrelius, kuriuose  galima išmokti joti ir prižiūrėti žirgus, iš arti pažinti žirgų gyvenimą, jų istoriją.

 

Taip pat siūlome galimybę rengti asmenines šventes, iškylas su kolegomis, mergvakarius ar bernvakarius. O siekiantys įamžinti savo gražiausias gyvenimo akimirkas, tai gali padaryti fotosesijos su žirgais metu.

Apie Mus – Lietuvos Žirgynas

Apie Mus – Lietuvos Žirgynas

Struktūriniai padaliniai

Sartų žirgynas

Sartai

Šiame „Lietuvos žirgyno“ padalinyje auginama apie 210 stambiųjų žemaitukų ir keletas ristūnų žirgų, kurie dalyvauja ristūnų varžybose. Kiekvieną žiemą čia vyksta Sartų lenktynės.

Vilniaus žirgynas

Vilniaus zirgynas

 Čia veisiama ir auginama apie 300 žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, arabų, trakėnų veislių žirgų, šetlando ponių. „Vilniaus žirgynas“ turi  uždarą maniežą, taip pat hipodromą, aikštynus, 200 vietų arklides.

Nemuno žirgynas

NEMUNO ŽIRGYNAS

Šiandien „Nemuno žirgynas“ žirgų skaičiumi ir žemės plotu yra didžiausias mūsų padalinys. Auginama apie 360 trakėnų ir 60 Lietuvos sunkiųjų veislės arklių.