UAB „Lietuvos žirgynas“ visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas.

Pranešame, kad vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos posėdžio 2020 m. vasario 26 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2020 m. vasario 26 d. protokolas Nr. L-2), 2020 m. balandžio 28 d. 13:00 val., UAB „Lietuvos žirgynas“ adresu Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r.,  šaukiamas UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:

  1.  Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  2. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
  3. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ 2019 m. metinio pranešimo.
  4. Dėl audito ataskaitos ir auditoriaus išvados.
  5. Kiti klausimai.

Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje.