UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Susirinkimo data – 2020-08-17 d.

Susirinkimo laikas – 13:00 val.

Susirinkimo vieta – Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r. UAB „Lietuvos žirgynas“

Susirinkimo darbotvarkė

1. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos nario rinkimo.

2. Kiti klausimai.