Skelbiama UAB „Lietuvos žirgynas“ direktoriaus atranka

Apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“ (toliau – Bendrovė) juridinio asmens kodas 302795881, buveinė: Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r. sav., LT-14265, interneto svetainės adresas www.lietuvoszirgynas.lt.

Bendrovės pagrindinė veikla – arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas (014300),  taip pat kita sportinė veikla (931900).

Pagrindinė Bendrovės akcininkė – Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja Žemės ūkio ministerija, turinti 89,61 proc. Bendrovės akcijų, ir 177 fiziniai asmenys, turintys 10,39 proc. akcijų.

 

Apie vadovo poziciją

Pagrindiniai bendrovės direktoriaus uždaviniai yra įgyvendinti valstybės keliamus lūkesčius bendrovei (lūkesčių raštas),  bendrovės numatytą veiklos strategiją, organizuoti gamybinę, ūkinę ir komercinę bendrovės veiklą, užtikrinti veiklos pelningumą, tinkamą bendrovės turto apsaugą, jo išsaugojimą ir didinimą.

Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai.

Siūlomas atlygis – 2248–3282 (bruto) Eur/mėn.

 

REIKALAVIMAI KANDIDATUI

Profesinės kompetencijos:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei pristatyti susistemintą informaciją;
 • anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • teisės aktų, reglamentuojančių bendrovių, valstybės valdomų įmonių veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, finansinę atskaitomybę, korupcijos prevenciją ir kitų, susijusių su bendrovės tinkamos veiklos užtikrinimu, žinojimas;
 • bendrovės veiklos strateginio planavimo, organizavimo, analizės bei kontrolės žinių bei sugebėjimų turėjimas;
 • mokėjimas dirbti pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (MS Word, MS Excel, MS Outlook ir kt.), interneto naršyklėmis, dokumentų valdymo sistemos principų išmanymas;
 • gebėjimas strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir analizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimų būdus;
 • derybinių, bendravimo, darbo komandoje įgūdžių turėjimas;
 • papildomai gali būti vertinama darbo žirgų (arklių) auginimo ir (ar) priežiūros paslaugų teikimo, ir (ar) žirgų ruošimo sportui, ir žirginio sporto varžybų organizavimo, vykdymo srities išmanymas.

Vertybiniai reikalavimai:

 • nepriekaištinga reputacija;
 • teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 • nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu.

Asmeninės savybės:

 • lyderystė;
 • iniciatyvumas;
 • orientacija į rezultatus;
 • savarankiškumas.

Bendrovės vadovui siūlome:

 • dinamišką ir įdomų darbą;
 • papildomą atlygio dalį už pasiektus veiklos rezultatus, įgyvendintus tikslus;
 • socialines garantijas.

Pateikiami dokumentai:

 • kandidato paraiška dalyvauti atrankoje (1 priedas);
 • kandidato gyvenimo aprašymas (CV) laisva forma;
 • kandidato, kaip bendrovės vadovo, veiklos programa (laisva forma);
 • išsilavinimą pagrindžiančio dokumento kopija;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Terminai ir kontaktai

 • Dokumentų pateikimo terminas – 14 darbo dienų nuo paskelbimo (iki 2021 m. balandžio 30 d.).
 • Dokumentus prašome siųsti Bendrovės valdybos pirmininkui el. p. burlega@zum.lt, temoje nurodant „Vadovo atranka“. Kontaktai pasiteirauti: Bendrovės valdybos pirmininkas Andrius Burlėga, tel. (8 686) 07177.

PRIEDAI

1 priedas – Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje.

 

ATRANKOS PROCEDŪROS

Atranką vykdo ir sprendimą dėl vadovo išrinkimo priima Bendrovės valdyba.

Prieš skiriant kandidatą į Bendrovės vadovo pareigas, Bendrovės valdyba kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl turimos informacijos apie kandidatą pateikimo.

Bendrovės vadovas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos, jei su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.