Sėklinimo ir kergimo paslaugos

Turime licenciją užsiimti veislininkystės veikla ir teikti gyvulių apvaisinimo paslaugas.

 

„Vilniaus žirgyne“ yra vienintelis Lietuvoje eržilų spermos laikymo centras. Jame taikomos pažangiausios technologijos, atliekamas spermos ėmimas ir kriokonservavimas. Taip pat čia kaupiama ir saugoma nykstančiam genofondui priskiriamų arklių veislių geriausių eržilų sperma.

Paslaugų Kainos

Eil. Nr. Paslauga Kaina
1. Kumelės kergimas žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų veislių eržilais
(1 ruja – kumelė žirgyne laikoma 6 dienas)
 90 €
2. Kumelės sėklinimas šviežia ar atvėsinta žemaitukų, stambiųjų žemaitukų, Lietuvos sunkiųjų veislių eržilų sperma (1 ruja – kumelė žirgyne laikoma 6 dienas, 3 kartus atliekamas tyrimas monualiniu ir ultragarsiniu būdu, sėklinimas) 120 €
3. Kumelės kergimas žirgyne arabų veislės eržilais (1 ruja – kumelė žirgyne laikoma 6 dienas)
  Abatas 180 €
  Avilys 180 €
  Aristokratas 180 €
5. Kumelės sėklinimas šviežia ar atvėsinta arabų veislės eržilų sperma (1 ruja – kumelė žirgyne laikoma 6 dienas, 3 kartus atliekamas tyrimas monualiniu ir ultragarsiniu būdu, sėklinimas)
  Bosas 205 €
  Abatas 175 €
  Avilys 175 €
  Aristokratas 175 €
6. Arabų veislių eržilų spermos išsiuntimas sėklinimui
  Bosas  145 €
  Abatas 120 €
  Avilys 120 €
  Aristokratas 120 €
7. Kumelės sėklinimas šviežia ar atvėsinta trakėnų veislės eržilų sperma (1 ruja – kumelė žirgyne laikoma 6 dienas, 3 kartus atliekamas tyrimas monualiniu ir ultragarsiniu būdu, sėklinimas)
Karatas 265 €
8. Trakėnų veislės eržilų spermos išsiuntimas sėklinimui
Ice Age 230 €
9. Eržilo spermos (šviežios ar atvėsintos), 1 ejakuliato išsiuntimas sėklinimui pakartotinai antrai, trečiai rujai (visų veislių eržilų) 30 €
10. 1 ejakuliato šaldymas 130 €
11. Eržilo laikymas ir šėrimas žirgyne spermos ėmimo metu (1 diena) 8 €
12. Kumelės sėklinimas šaldyta sperma 75 €
13. Kumelės laikymas ir šėrimas žirgyne sėklinimo metu (1 diena) 8 €
14. Šaldytos spermos kaina (2 dozės)
15. Kumelių sėklinimui išvykos transporto kaina 1 km/0,30 €
16. Šaldytos spermos laikymas žirgyne (1 dozė/1 mėn.) 0,30 €
Kainos nurodytos su PVM
006

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas galite sužinoti tel. +370 610 02810 ar el. paštu info@lietuvoszirgynas.lt.