PRANEŠIMAS APIE NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Pranešame, kad vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos posėdžio 2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2019 m. rugsėjo 11 d. protokolas Nr. L-7), 2019 m. spalio 11 d. 11:00 val., Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje, adresu Gedimino 19, šaukiamas UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:

  1. Dėl naujo UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos nario rinkimo.
  2. Kiti klausimai.

Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje.