Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

DĖL UAB ,,LIETUVOS ŽIRGYNAS“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2021 m. vasario 26 d. protokolas Nr. L-4), 2021 m. kovo 24 d. 13.00 val., vyks UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Reaguojant į Lietuvos Respublikos paskelbtą karantiną ir rekomendacijas susijusias su susibūrimų ribojimu neeilinio visuotinio susirinkimo sprendimai darbotvarkės klausimais bus priimti nuotoliniu būdu.
UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:
1. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių rinkimo.
2. Kiti klausimai
Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje.