NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis UAB „Lietuvos žirgynas“ (įmonės kodas 302795881, buveinės adresas Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r. sav.) valdybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu (valdybos posėdžio 2021 m. gruodžio 15 d. protokolas Nr. L-16), 2022 m. sausio 6 d.  vyks UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Reaguojant į Lietuvos Respublikos paskelbtą karantiną ir rekomendacijas susijusias su susibūrimų ribojimu neeilinio visuotinio susirinkimo sprendimai darbotvarkės klausimais bus priimti nuotoliniu būdu.
UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė yra:
1. Dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ audito įmonės rinkimo ir apmokėjimų sąlygų nustatymo.
2. Kiti klausimai
Pranešimas apie UAB „Lietuvos žirgynas“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje.