Korupcijos prevencija

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, pranešti dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ darbuotojų galimų korupcinio pobūdžio pažeidimų, susijusių su UAB „Lietuvos žirgynas“ veikla, prašome pateikti pranešimą atsakingam darbuotojui el. paštu: kestutis.svilas@lietuvoszirgynas.lt ;  juozas.bucinskas@lietuvoszirgynas.lt  arba tel. +370 655 70902. Pranešėjų anonimiškumą garantuojame

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Informacijos apie asmenį surinkimas.

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo.

VMI nulinė dovanų politika.

Pranešimo pažeidimo forma. Pranešimas apie pažeidimą.

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus atsakingus asmenis

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 09 27

UAB Lietuvos žirgynas antikorupcijos programos 2018-2019 planas

UAB Lietuvos žirgynas Antikorupcinė programa