2020 metai

2020 m. UAB Lietuvos žirgynas šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
UAB Lietuvos žirgynas 2020 m. metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada

2019 metai

2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
2019 m. metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas, nepriklausomo auditoriaus išvada.

    2018 metai

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
pdf2018 m. balansas
pdf2018 m. nuosavo kapitalo ataskaita
pdf2018 m. pelno nuostolių ataskaita
pdf2018 m. piniginių srautų ataskaita

pdf2018 m. metinis pranešimas

pdf 2018 m audito išvada

pdfLietuvos žirgynas audito ataskaita  2018 m.

Papildoma informacija apie specialiuosius įpareigojimus

2017 metai

pdf2017 m. aiškinamasis raštas

pdf2017 m. balansas

pdf2017 m. nuosavo kapitalo ataskaita

pdf2017 m. pelno nuostolių ataskaita

pdf2017 m. piniginių srautų ataskaita

pdf2017 m. metinis pranešimas

pdf 2017 m audito išvada

pdfLietuvos žirgynas audito ataskaita 2017 m.

2016 metai

pdf 2016 m. aiškinamasis raštas

pdf 2016 m. balansas

pdf 2016 m. nuosavo kapitalo ataskaita

pdf 2016 m. pelno (nuostolių) ataskaita

pdf 2016 m. pinigų srautų ataskaita

pdf  2016 m. metinis pranešimas

pdf Audito išvada 2016 m.

pdf Lietuvos žirgynas audito ataskaita 2016m.

 

2015 metai

pdf 2015 m. aiškinamasis raštas

pdf 2015 m. balansas

pdf 2015 m. nuosavo kapitalo ataskaita

pdf 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaita

pdf 2015 m. pinigų srautų ataskaita

pdf Metinis pranešimas 2015 m.

pdf Auditoriaus išvada 2015 m.

pdf Lietuvos_Zirgynas_audito_ataskaita 2015 m.

2014 metai

pdf 2014 m. aiškinamasis raštas

pdf 2014 m. balansas

pdf 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaita

pdf 2014 m. pinigų srautų ataskaita