DĖL VEIKLOS VYKDYMO KARANTINO LAIKOTARPIU

 

        Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl  karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“,  ir siekdami užtikrinti tinkamą žirgyno funkcijų atlikimą, UAB „Lietuvos žirgynas“ padaliniuose: „Vilniaus žirgynas“ skyriuje, „Sartų žirgynas“ skyriuje, filiale „Nemuno žirgynas“, nuo š. m. kovo 16 d. stabdomos veiklos, kurios nėra pirmojo būtinumo (pasijodinėjimas, ekskursijos, pramoginiai ir sporto renginiai, sporto treniruotės, kalvio paslaugos), administracinės patalpos karantino laikotarpiu laikomos užrakintos.  Administracija dirba nuotoliniu būdu.

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 207

UAB „Lietuvos žirgynas“ administracijos kontaktai:

tel. nr. : +370 610 02810; +370 618 79767; +370 618 79764;

el. paštas: info@lietuvoszirgynas.lt