DAILIOJO JOJIMO VARŽYBOS „ARTĖJANT ŠV.KALĖDOMS“.

DJ programa Kaledos 2018

Paraiška – dailiojo jojimo varžyboms.

Varžybų programa ir nuostatai:

DAILIOJO JOJIMO VARŽYBOS “ARTĖJANT ŠV. KALĖDOMS”

 

Varžybų data ir vieta: 2018 m. gruodžio 15 d., Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., UAB „Lietuvos žirgynas“

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI:

UAB LIETUVOS ŽIRGYNAS

VŠĮ JOJIMO VARŽYBŲ ORGANIZACIJA

NUOSTATAI:

 1. Varžybos vykdymo reglamentas LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2010.02.22),   LR   veterinarinius   reikalavimus,   FEI  Anti – dopingo   taisykles   sportininkams  (ADHRA)  (aktuali  redakcija),  Lietuvos  dailiojo  jojimo varžybų taisykles (2015m.  redakcija), FEI dailiojo jojimo taisykles (2018m redakcija).
 2. Kiti reikalavimai ir pastabos (SVARBU!) Remiantis naujausiomis FEI rekomendacijomis ir 2015m. Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklėmis, visiems 22 m. ir jaunesniems raiteliams bei raiteliams, jojantiems 7 metų ar jaunesniais žirgais, užsegtas, tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas varžybų ir treniruočių metu varžybų vietoje. Fraką dėvėti leidžiama tik M ir sudėtingesnio lygio rungtyse. Steko apribojimai – 120 cm žirgams, 100 cm poniams.
 3. Varžybos vykdomos uždarame manieže.
 4. Teisėjų kolegija:
 • Dovilė Kraulaidienė
 • Raminta Sakalauskienė
 • Inga Bagdonaitė
 1. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. gruodžio 13 d. 17:00 val. adresu: arnoldas.daveika@gmail.com;
 2. Veterinarinė-mandatinė komisija nuo 9:00 iki 9:45 val.
 3. Visose rungtyse apdovanojama po tris duetus.
 4. VARŽYBŲ PROGRAMA:

Varžybų pradžia 10:00 val.

Eil.nr. Testas Įskaitos Žirgai Naudojamas inventorius
1. P4 Vaikai (iki 14 m) ir atvira klasė 4 m. ir vyresni. Raitelio amžius neribojamas jojant 6 m. ir vyresniais. Jojant jaunesniais žirgai raitelio amžius 16 ir daugiau. Paprastos kamanos, stekas leidžiamas, pentinai neprivalomi. Testas vertinamas įprastai, balais už elementus. Jojama tik savarankiškai,be padėjėjo.

Leidžiami  paprasti  šoninia

i  arba  dvigubi  slenkantys  pagalbiniai

pavadžiai. Kitokio tipo pagalbiniai pavadžiai (šamb

onas, gumos, špruntas) neleidžiami.

2. M7 Atvira klasė 6 m. ir vyresni Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekasleidžiamas, pentinai privalomi. Šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 7 m. ir  jaunesniais žirgais.
3. E2 Atvira klasė 4 m. ir vyresni. Raitelio amžius neribojamas jojant 6 m. ir vyresniais.Jojant jaunesniais žirgai raitelio amžius 16 ir daugiau. Tik paprastos kamanos, stekasleidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais.
4. A4 Atvira klasė 5m. ir vyresni, raitlių amžius nuo 12 m. Tik paprastos kamanos, stekasleidžiamas. Šalmas privalomas

21m. ir jaunesniems  raiteliams bei jojant 5-6m. žirgais.12-14 m. raiteliai gali joti tik 6 m. ir vyresniais žirgais.

 1. ATSAKOMYBĖ
 • Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet  kokio  pobūdžio  ligą,  kurie  gali  paveikti  varžybų  dalyvį,  savininką,  arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
 • Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks kitas  asmuo,  organizatorių  pasamdytas,  nebus  atsakingas  už  fizinę  arba materialinę  žalą,  nelaimingus  atsitikimus  ar  ligas,  kuriuos  gali  patirti  savininkai, varžybų  dalyviai,  arkliai  ir  arklininkai  bet  kokiomis  aplinkybėmis,  varžybų  zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
 • Prieš trečiuosius asmenis: Kiekvienas dalyvis,  savininkas  ar  arklininkas  bus  visiškai  atsakingas  už  bet kokią  žalą,  kurią  jis/ji  ar  jo/jos  arkliai  ar  kita  nuosavybė  gali  sukelti  tretiems asmenims prieš ar po varžybų arbavaržybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.
 • Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.
 • Informuojame, kad renginyje bus vykdomas filmavimas ir fotografavimas, kurio metu reklaminės medžiagos kūrimo ir prekių reklamavimo tikslais bus filmuojami renginio patalpos ir dalyviai. Asmens duomenų (vaizdo įrašų ir nuotraukų) valdytojas yra varžybų organizatoriai.

 

 

 

Organizacinis komitetas