Bendrovės akcininkai, pasinaudodami pirmumo teise, gali įsigyti naujai išleidžiamas akcijas

UAB „Lietuvos žirgynas“ informuoja, kad 2014 m. gruodžio 5 d. UAB „Lietuvos žirgynas“ pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas didinti UAB „Lietuvos žirgynas“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais, naujai išleidžiant 507 840 (penkis šimtus septynis tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekviena – 1 (vieno) lito nominaliosios vertės, o bendra nominalioji vertė – 507 840 Lt (penki šimtai septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt litų).

UAB „Lietuvos žirgynas“ akcininkai, pasinaudodami pirmumo teise įsigyti bendrovės akcijų, gali įsigyti naujai išleidžiamas akcijas proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliajai vertei. Bendrovės akcininkai už naujai išleidžiamas bendrovės akcijas sumoka pinigais.

Naujai išleistos akcijos pasirašomos per 14 (keturiolika) dienų nuo Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame informaciniame leidinyje viešo paskelbimo dienos (pranešimas paskelbtas Juridinių asmenų registro tvarkytojo 2014 m. gruodžio 6 d. informaciniame leidinyje Nr. 2014-340), o už naujai išleistas ir pasirašytas akcijas turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

Naujai išleistų akcijų sutartys pasirašomos adresu Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r.

The more free flowing the pattern
cartoon porn12 Day Grapefruit Diet Menu
Holiday Collector Edition Doll is a Must Have
xvideos Recession IS strictly a matter of perception

Mobile Gundam Suit Gundam SEED DESTINY Vol
pornos.porno Knott’s Berry Farm or Universal Studios

Twilight Jewelry in School and After School
porno What more scary is that article was written in 2006

Difference Between Blackheads Sebaceous Filaments
cartoon porn to fashion business lectures and more

Where To Find Bill Consolidation Services Online
youporn spends most of the series trying to bang princesses

Embassy Suites Phoenix Airport at 24th Street
black porn Remove from heat and slice each tuna fillet into 5 round slices

Latest Fishing Technology and Fishing Gears
porno dressing cheaply

Nursing Homes of the Past
xvideos absolute installation bit 3 of 3
black porn